General / Envelliment Actiu i Saludable
Envelliment Actiu i Saludable

Envelliment Actiu i Saludable

Es considera envelliment com “el conjunt de modificacions morfològiques i fisiològiques que apareixen com a conseqüència de l’acció del temps sobre els éssers vius”. L’envelliment suposa una disminució de la capacitat d’adaptació a cada un dels òrgans, aparells i sistemes del cos humà.

La pràctica d’activitat física de forma sistemàtica i regular s’ha de tenir en compte com un element significatiu en la prevenció, desenvolupament i rehabilitació de la salut. Comporta una millora funcional de l’aparell locomotor i suposa un sistema preventiu davant malalties cròniques i invalidants.

La realització d’exercici físic disminueix el procés d’envelliment.
Evitant d’aquesta manera el seu aïllament social i millorant la qualitat de vida.

Per tant l’envelliment actiu es defineix com “el procés d’optimització de les oportunitats de salut, per tal de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones envelleixen”. L’envelliment actiu s’ha de considerar com un objectiu primordial, amb l’efecte de promoure la millora de l’autonomia, la salut i la productivitat de les persones grans.

Deixa el teu comentari